Modlitwa do św. AgnieszkiWszechmogący, wieczny Boże, Ty wybierasz to,

co słabe w oczach świata, aby zawstydzić to, co mocne,

spraw abyśmy naśladowali stałość w wierze św. Agnieszki,

męczennicy, której narodziny dla nieba obchodzimy.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i Króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg przez wszystkie wieki wieków. 


Św. Agnieszka, młodziutka rzymianka,

poniosła śmierć męczeńską na przełomie III i IV wieku.

Na jej grobie wzniesiono bazylikę już w czasach Konstantyna.

Jej imię wymienia się w Kanonie rzymskim.

Święty Ambroży i papież Damazy stawiali ją jako wzór dziewic chrześcijańskich.
Modlitwa do św. Antoniego
O przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa,

jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni,

który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko;

oto ja pełen nędzy wszelakiej, uciekam się do Ciebie, błagając,

byś mnie wziął w swoją opiekę i wyprosił mi łaskę, o którą Cię proszę...

 Wierząc w Twoją opiekę błagam Cię, święty Antoni,

racz mi wyprosić u Boga łaskę szczególnego żalu za grzechy

i łaskę miłowania Boga nade wszystko.

Ufam, że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy

i będę służył Bogu, Ojcu najlepszemu przez całe swe życie,

by potem z Tobą kochać i wielbić Go na wieki wieków. Amen.Modlitwa do św. WojciechaBoże,

Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie

i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa;

spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę,

wstawiał się za nami w niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Komentarze
Dodaj komentarz